www.lawtutor.ตุลยภัทร์.com เว็บไซด์สถาบันเตรียมสอบข้าราชการตุลยภัทร์ ... สถาบันติวกฎหมายโดยเฉพาะในหาดใหญ่ เพื่อสอบเป็นนายร้อยตำรวจ นายสิบตำรวจ เจ้าพนักงานตำรวจศาล ปลัดอำเภอ ทนายความ ปริญญาตรีนิติศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย และข้าราชการอื่นๆ

คอร์สบรรยายสดในห้องเรียน

ติวเข้ม

ภาค ก สำนักงาน ก.พ. 2567


รอบทั่วไป (กระดาษ)
ชาย/หญิง ปวช. - ปริญญาโท
เรียนวัน อาทิตย์
เปิดเรียนวันที่ 31 มีนาคม 2567
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ รับเอกสารไปอ่านล่วงหน้า
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 6,000 บาท
ติวสรุป เจาะแนวข้อสอบ (6 สัปดาห์ก่อนสอบ)

ภาค ก สำนักงาน ก.พ. 2567


รอบ e-Exem
ชาย/หญิง ปวช. - ปริญญาโท
เรียนวัน อาทิตย์
เปิดเรียนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
อยู่ระหว่างดำเนินการติว (ยังรับสมัครทุกวัน)
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 3,000 บาท
ติวสรุป 8 วัน (4 สัปดาห์ก่อนสอบ)

ภาค ก. ส่วนท้องถิ่น 2567


(อบจ., เทศบาล, อบต.) ระดับ 1, 2, 3 และ 4
ชาย/หญิง วุฒิ ปวช.- ปริญญาโท
เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์
เปิดเรียนวันที่ 30 มีนาคม 2567
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ รับเอกสารไปอ่านล่วงหน้า
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 4,000 บาท
ติวสรุป เจาะแนวข้อสอบ (6 สัปดาห์ก่อนสอบ)

ภาค ก ครูผู้ช่วย 2567


รอบทั่วไป (สพฐ.) 1/2567
ชาย/หญิง ป.ตรี ทางการศึกษา
เรียนวัน อาทิตย์
เปิดเรียนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
อยู่ระหว่างดำเนินการติว (ยังรับสมัครทุกวัน)
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 3,000 บาท
ติวเข้ม

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 2567


สายปราบปราม (ภาค 1-9, บชน., ตชด. )
ชาย อายุ 18-27 ปี วุฒิ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
เรียนวัน เสาร์ - อาทิตย์
เปิดเรียนวันที่ 27 มกราคม 2567
อยู่ระหว่างดำเนินการติว
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 7,000 บาท
สรุป 5 วันก่อนสอบ

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 2567


สายปราบปราม (ภาค 1-9, บชน., ตชด. )
ชาย อายุ 18-27 ปี วุฒิ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
เรียนวัน จันทร์ - ศุกร์
เปิดเรียนวันที่ 25 มีนาคม 2567
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ รับเอกสารไปอ่านล่วงหน้า
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 3,000 บาท
ติวเข้มข้น (พิเศษ)

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 2567


สายปราบปราม (ภาค 1-9, บชน., ตชด. ) แบบการันตีผลสอบ
ชาย อายุ 18-27 ปี วุฒิ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
เรียนวัน พุธ - พฤหัสบดี
เปิดเรียนวันที่ 24 มกราคม 2567
อยู่ระหว่างดำเนินการติว
รวมเอกสารครบทุกวิชา พร้อมคอร์สออนไลน์
ค่าเรียน 30,000 บาท
ติวเข้ม

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 2567


สายปราบปราม (รุ่นทหารเกณฑ์)
ชาย อายุ 18-27 ปี วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า เคยเป็นทหารเกณ์มาก่อน
เรียนวัน เสาร์ - อาทิตย์
เปิดเรียนวันที่ 16 เมษายน 2567
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ รับเอกสารไปอ่านล่วงหน้า
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 7,000 บาท
ติวเข้ม พร้อมฝึกพละ

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 2567


สายปราบปราม (รุ่นทหารเกณฑ์)
ชาย อายุ 18-27 ปี วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า เคยเป็นทหารเกณ์มาก่อน
เรียนวัน เสาร์ - อาทิตย์
เปิดเรียนวันที่ 16 เมษายน 2567
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ รับเอกสารไปอ่านล่วงหน้า
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 11,000 บาท

คอร์สออนไลน์

ติวเข้ม

นายร้อยตำรวจ 2566-2567

สายสอบสวน (ภายนอก) นิติกร ปราบปราม (ภายใน)
รวม 77 คลิป
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 5,000 บาท
ติวเข้ม

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 66-67

สายปราบปราม ภาค 1-9, บชน., ตชด.
รวม 41 คลิป
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 5,000 บาท
ติวเข้ม

ภาค ก ส่วนท้องถิ่น 2566

(อบจ., เทศบาล, อบต.) ระดับ 1, 2, 3 และ 4
รวม 30 คลิป
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 4,000 บาท
ติวเข้ม

เจ้าพนักงานตำรวจศาล (ปฏิบัติการ) 66

ภาค ก และ ข
รวม 43 คลิป
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 3,000 บาท
ติวเข้ม

เจ้าพนักงานตำรวจศาล (ปฏิบัติการ) 66

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
รวม 30 คลิป
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 2,000 บาท
ติวเข้ม

เจ้าพนักงานตำรวจศาล (ปฏิบัติงาน) 66

ภาค ก และ ข
รวม 26 คลิป
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 3,000 บาท
ติวเข้ม

เจ้าพนักงานตำรวจศาล (ปฏิบัติงาน) 66

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
รวม 13 คลิป
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 2,000 บาท
เจาะแนวข้อสอบ

ภาค ก ก.พ. / ครูผู้ช่วย 2567

รอบ e-Exem/รอบทั่วไป (สพฐ) 1/2567
กำลังบันทึก
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 1,500 บาท
ติวเข้ม

ภาค ก สำนักงานศาลยุติธรรม 67

ภาค ก
รวม 24 คลิป
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 3,000 บาท
ติวเข้ม

เจ้าพนักงานตำรวจศาล (ปฏิบัติการ) 67

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
กำลังบันทึก
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 3,000 บาท
ติวเข้ม

เจ้าพนักงานตำรวจศาล (ปฏิบัติงาน) 67

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
รอการบันทึก
รวมเอกสารครบทุกวิชา
ค่าเรียน 2,000 บาท